Organik Gübreler / ŞAHİKA

Organik Gübre, Organik Azotlu Gübre, Organik Sıvı Gübre, Sıvı Organik Gübre, Bitisel Organik Sıvı Gübre

ŞAHİKA
ŞAHİKA Bitkisel Menşeli Sıvı Organik Gübre

Sistemik bir üründür. Bitki bünyesi içerisinde hareket ederek bitki köküne ulaşabilir.

- Toprağın yapısını geliştirir ve su tutma kapasitesini arttırır.

- Toprakta az bulunan iz element, vitamin ve organik besin maddesi eksiklerini tamamlar.

- Toprakta birikmiş besinleri bitkilerin alabileceği forma dönüştürür ve besinler bitki bünyesine alındıkça yavaş yavaş açığa çıkar.

- Topraktaki hastalık etmenlerinin gelişmesini engeller.

- Toprağı ıslah eder, tuzlu ve kireçli topraklara bitki dayanımını arttırır ve zamanla düzelmesine yardımcı olur.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK W/W
Toplam Organik Madde %35
Toplam Azot (N) %1
Organik Karbon %15
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) %2
Ph 4-6
Bitki Yapraktan Damlamadan
Sebzeler

100 lt suya 150 - 200 cc sezon boyunca 3 - 6 uygulama (bitkinin her döneminde uygulanabilir.)

1 dönüme (1000 m2) 1-3 lt sezon boyunca 3 -5 uygulama yapılabilir.
Bağ

Çiçekten önce ve çiçekten sonra birer uygulama, gerekli olduğu durumlarda 1-2vuygulama daha yapılabilir. 100 lt suya 150-200 cc.

dönüme (1000 m2) her gübrelemede (yaklaşık 5 - 7 kg gübreye 1 litre) 1 -3 Litre uygulanır. Sezon boyunca 2-3 uygulama yapılabilir.

Meyve Ağaçları ve Narenciye

100 litre suya 150-200 cc gerekli olduğu her dönemde
uygulanır.

1 dönüme her sulamada 0,5- 1,5 Litre.
Çilek 100 litre suya 200-250 cc bitkinin her döneminde uygulanır.

3-5 kg gübreye 1  Litre gelecek şekilde uygulanır Sezon boyunca 4-6 uygulama
yapılabilir.

Muz   1 dönüme ( 1000 m2) 1-2 Litre. Sezon boyunca 3-5 uygulama yapılabilir.
Endüstri Bitkileri (Pamuk, Mısır, Hububat, Ayçiçeği, Patates)

Dekara (1000 m2) 100-200 cc sezon boyunca 2-3 uygulama yapılabilir.

 
Enginar - Salata

Dekara ( 1000 m2) alana 150 - 200 cc sezon boyunca 2-3 uygulama yapılabilir.

 
FİRMA BEYANI
Üretici firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder .Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksitite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluğundadır .Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını bahhüt eder, Aksinin ispatı halinde 4703 Sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.